Sammy’s Secrets

 

sammy soupsmokey bearbootisesammy writingsecret stashpen palthunderunder the bedgummy bearscomic booksfuzzy wuzzy